Ådnøy Eriksen, G. (2015) Hvor fort vokser neglene dine?, Spiss, 7. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/788 (åpnet: 17august2022).