Alsos, U., Nodenes-Fimland, M. og Wisth, I. M. (2023) «Påvirker menstruasjonssyklusen kvinnelige fotballspillere sin prestasjon i idrett?», Spiss, 15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3957 (åpnet: 10 desember 2023).