Lunde, M. (2023) «Aktiveringsfunksjonens påvirkning på nevrale nettverks læringsevne », Spiss, 15(1), s. 7–12. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3943 (åpnet: 8 desember 2023).