Heie, M. E. (2023) «Kartlegging av storsalamander og habitatforhold nær utbygging i Ås kommune», Spiss, 15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3938 (åpnet: 10 desember 2023).