Rodriguez, N. A., Tvedt-Østereng, A. og Edvard Tingbø, T. (2023) «Dødeligheten til Chlamydomonas reinhardtii i forsuret vekstmedium», Spiss, 15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3908 (åpnet: 8 desember 2023).