Moen, K. og Frisvold, A. (2023) «Operant betinging sin effekt på elevers prestasjoner når anvendt simultant med vurderingssituasjoner», Spiss, 15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3896 (åpnet: 10 desember 2023).