Gran, S., Velasco, A. R. R. og Thevarajah, V. K. (2023) «Er det forskjell i mengden bakterier i faste og ikke-faste klasserom på videregående skoler i Oslo sentrum?», Spiss, 15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3895 (åpnet: 8 desember 2023).