Haugen, E. og Teigen, K. Y. K. (2023) «Karakterisering av mesofile bakterier med evnen til å hydrolysere vanlige polymerforbindelser i norsk natur om vinteren», Spiss, 15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3891 (åpnet: 12 juni 2024).