Jonassen Oldertrøen, T. O. (2023) « Hvilke matvarer som best virker smertelindrende ovenfor chili av ulik styrke», Spiss, 15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3883 (åpnet: 8 desember 2023).