Mohal, I. og Braathen, J. (2022) «PLACEBOEFFEKTEN HOS INDIVIDER SOM DRIKKER ENERGIDRIKK», Spiss, 14(1), s. 7–12. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3653 (åpnet: 24 mars 2023).