Døli, J. og Oplenskedal Hokaasen, G. (2022) Hvilket tak holder best på regnvannet?, Spiss, 14(1), s. 1-6. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3652 (åpnet: 30juni2022).