Falnes-Dalheim, A. E. (2022) «Nyttiggjøring av avløpsvann», Spiss, 14(1), s. 13–19. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3601 (åpnet: 24 mars 2023).