Greatorex, H. (2021) Vokser stemorsblomster best i ikke-sterilisert jord?, Spiss, 13(1), s. 12-16. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3330 (åpnet: 22mai2022).