Haudemann-Andersen, J. H. (2021) Banning og verbale uttrykk øker smertetoleransen, Spiss, 13(1), s. 39-44. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3328 (åpnet: 22mai2022).