Schuessler, A. og Hvidsten, M. (2021) Ulike lukters påvirkning av kakerlakkers bevegelsesmønster, Spiss, 13(1), s. 1-5. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3325 (åpnet: 22mai2022).