Schuessler, A. M. og Hvidsten, M. (2021) «Ulike lukters påvirkning av kakerlakkers bevegelsesmønster», Spiss, 13(1), s. 1–5. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3325 (åpnet: 28 september 2022).