Hamre, M. (2021) Hvilken håndhygieneprosedyre er mest effektiv mot bakterier - såpe eller sprit?, Spiss, 13(1), s. 29-34. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3324 (åpnet: 22mai2022).