Hansen, S. M. (2021) «Hva har yttertøy og utesko å si for inneklimaet?», Spiss, 13(1), s. 45–50. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3323 (åpnet: 8 desember 2023).