Hansen, S. M. (2021) Hva har yttertøy og utesko å si for inneklimaet?, Spiss, 13(1), s. 45-50. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3323 (åpnet: 22mai2022).