Lund, S. A. (2021) Karakterer korrelerer ikke med kunnskapsnivå, Spiss, 13(1), s. 24-28. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3322 (åpnet: 22mai2022).