Lyngner, J. og Andersen, A. (2021) Effekten av ulike typer lys på planters vekst, Spiss, 13(1), s. 17-23. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3321 (åpnet: 22mai2022).