Fremming, F. (2021) «Vår tidsoppfatning påvirkes av sanseinntrykk», Spiss, 13(1), s. 6–11. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3315 (åpnet: 28 september 2022).