Fremming, F. (2021) Vår tidsoppfatning påvirkes av sanseinntrykk, Spiss, 13(1), s. 6-11. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3315 (åpnet: 22mai2022).