Dyvik, N. (2021) Planters evne til å høre, Spiss, 13(1), s. 51-58. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3277 (åpnet: 29mai2022).