Bjørnås, M. (2021) «Karses spiringsprosess blir påvirket av tyngdekraften»., Spiss, 13(1), s. 35-38. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3249 (åpnet: 22mai2022).