Trengereid, H. (2013) DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN, Spiss, 5(01). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/304 (åpnet: 17august2022).