Undelstvedt, K. (2020) RubberFix eller gaffateip – hvilket produkt fungerer best for å tette hull i et basseng?, Spiss, 12(1), s. 70-75. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3032 (åpnet: 12mai2021).