Bischof, T. (2020) Poding av rosmarin, Spiss, 12(1), s. 31-36. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3026 (åpnet: 29januar2022).