Norset, G. (2020) Kan vi påvirke følelsen av melkesyre?, Spiss, 12(1), s. 26-30. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3016 (åpnet: 13august2020).