Tønseth, K. (2020) Effekten til mikrobølget vann på planters vekst og spiringsprosent, Spiss, 12(1), s. 37-43. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3009 (åpnet: 26oktober2020).