Birkemo, I. (2020) Påvirker kaffe veksten til blomkarse?, Spiss, 12(1), s. 63-69. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3007 (åpnet: 26oktober2020).