Le, R. (2020) Holdbarheten til lettmelk, Spiss, 12(1), s. 44-50. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3000 (åpnet: 13august2020).