Trandokken, M. og Meidell Müller-Henneberg, L. (2020) Hjernens evne til manipulasjon av virkeligheten, Spiss, 12(1), s. 20-25. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2998 (åpnet: 13august2020).