Semb, K. (2020) «Analog og digital lesing – er det en forskjell mellom lesehastigheten? Påvirker skoleelevers lesehastighet av om teksten leses analogt eller digitalt, isåfall positivt eller negativt»?, Spiss, 12(1), s. 13-19. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2995 (åpnet: 17august2022).