Dias, E. (2020) Påvirker syre fargen til torvmose?, Spiss, 12(1), s. 1-6. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2993 (åpnet: 13august2020).