Lunde, H. (2020) Har norsk mathonning antibakteriell virkning?, Spiss, 12(1), s. 7-12. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2992 (åpnet: 27februar2021).