Aspenes, T. (2019) «Hvilken gjærdeig av hvete, med ulik mengde vann, hever mest»?, Spiss, 11(1), s. 49-53. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2817 (åpnet: 29januar2022).