Waskaas, M. (2018) Hvilken håndvaskprosedyre virker best?, Spiss, 10. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1496 (åpnet: 17august2022).