Karoliussen, S. (2017) «Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi»?, Spiss, 9. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1177 (åpnet: 17august2022).