Berg, M. og Bing Lorentzen, H. (2017) Har fraværsgrensa bare betydning på fraværet eller påvirker den elevenes helse?, Spiss, 9. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1174 (åpnet: 29januar2022).