Andersen, O. (2017) Er det bevere i Syverusbekken, Spiss, 9. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1142 (åpnet: 29januar2022).