Johansson, E. A. (2017) «Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi», Spiss, 9. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1103 (åpnet: 8 desember 2023).