Mørland, S. M. og Bjune, V. V. (2017) «Inneklima på soverom», Spiss, 9. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1100 (åpnet: 10 desember 2023).