Heie, Mari Eldegard. 2023. «Kartlegging Av Storsalamander Og Habitatforhold nær Utbygging I Ås Kommune». Spiss 15 (1). https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3938.