Jonassen Oldertrøen, Trym Olav. 2023. «Hvilke Matvarer Som Best Virker Smertelindrende Ovenfor Chili Av Ulik Styrke». Spiss 15 (1). https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3883.