Lund, Sigurd Andreas. 2021. Karakterer Korrelerer Ikke Med Kunnskapsnivå. Spiss 13 (1), 24-28. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3322.