Lyngner, Jesper, og August Andersen. 2021. Effekten Av Ulike Typer Lys På Planters Vekst. Spiss 13 (1), 17-23. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3321.