Trengereid, Henrik. 2013. DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN. Spiss 5 (01). https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/304.