Trandokken, Magnus, og Leonard Meidell Müller-Henneberg. 2020. Hjernens Evne Til Manipulasjon Av Virkeligheten. Spiss 12 (1), 20-25. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2998.