Karoliussen, Simmen. 2017. «Spis, Drikk, Tygg Extra! - Er Det Gunstig for Tannhelsen å Tygge Extra White Tyggegummi»?. Spiss 9 (mai). https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1177.