GREATOREX, H. Vokser stemorsblomster best i ikke-sterilisert jord?. Spiss, v. 13, n. 1, p. 12-16, 11 maio 2021.