LUND, S. A. Karakterer korrelerer ikke med kunnskapsnivå. Spiss, v. 13, n. 1, p. 24-28, 11 maio 2021.